Samsung Galaxy J7

J700FXXU4BRA1

· thg 2 27, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J7 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J7
Mã máy SM-J700F
Mã vùng THR
AP/PDA

J700FXXU4BRA1

Cập nhật 27 thg 2, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J700FXXU4BRA1

J700FOJV4BRA1

1.54 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

27 thg 2, 2018

N/A

N/A

1

J700FXXU4BRA1

J700FOJV4BRA1

1.07 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

27 thg 2, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Thông tin