Samsung Galaxy J7

J700FXXU4BQL1

· thg 2 08, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J7 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J7
Mã máy SM-J700F
Mã vùng THL
AP/PDA

J700FXXU4BQL1

Cập nhật 8 thg 2, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J700FXXU4BQL1

J700FOLB4BQL1

1.58 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

8 thg 2, 2018

N/A

N/A

1

J700FXXU4BQL1

J700FOLB4BQL1

1.11 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

8 thg 2, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin