Samsung Galaxy J7

J700FXXU4BVG2

· thg 8 04, 2022
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J7 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J7
Mã máy SM-J700F
Mã vùng INS
AP/PDA

J700FXXU4BVG2

Cập nhật 4 thg 8, 2022
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

3

J700FXXU4BVG2

J700FODD4BVG3

1.59 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

4 thg 8, 2022

2022-08-03

2018-04-01

2

J700FXXU4BRL2

J700FODD4BRK3

1.59 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

26 thg 12, 2018

N/A

N/A

1

J700FXXU4BRL2

J700FODD4BRK3

1.12 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

26 thg 12, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Samsung Galaxy J7 - Cập nhật mới

• GPS
Tính ổn định đã được cải thiện.

ĐỌC THÊM ↓

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin