Samsung Galaxy J7

J700FXXU4BRL2

· thg 12 26, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J7 (SM-J700F) - Khu vực INS

Tên máy Samsung Galaxy J7
Mã máy SM-J700F
Mã vùng INS
AP/PDA

J700FXXU4BRL2

CSC

J700FODD4BRK3

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 12 26, 2018
Key

o9j5c3svra6bmmgx

Current Version

J700FXXU4BRL2/J700FODD4BRK3/J700FXXU4BRG1/J700FXXU4BRL2

Latest Version

J700FXXU4BRL2/J700FODD4BRK3/J700FXXU4BRG1/J700FXXU4BRL2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J700FXXU4BRL2_CL14595124_QB21182969_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J700FXXU4BRL2_CL14595124_QB21182969_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J700FXXU4BRG1_CL359600_QB10251637_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_J700FODD4BRK3_CL14595124_QB20821888_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)