Samsung Galaxy J6

J600GUBUACUG1

· thg 8 19, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J6 (SM-J600G) - Khu vực IUS

Tên máy Samsung Galaxy J6
Mã máy SM-J600G
Mã vùng IUS
AP/PDA

J600GUBUACUG1

CSC

J600GOWCACUF1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 8 19, 2021
Key

5cw0buyec18r15zz

Current Version

J600GUBSACUE1/J600GOWCACUC1/J600GDXSACUE1/J600GUBSACUE1

Latest Version

J600GUBUACUG1/J600GOWCACUF1/J600GDXUACUG1/J600GUBUACUG1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J600GUBUACUG1_CL20855712_QB41525919_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J600GUBUACUG1_CL20855712_QB41525919_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_J600GDXUACUG1_CP19657195_CL20855712_QB41334738_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWC_J600GOWCACUF1_CL22039895_QB41145811_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWC_J600GOWCACUF1_CL22039895_QB41145811_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

R(Android 11)