Samsung Galaxy J6

J600GDXUACUE1

· thg 6 29, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J6 (SM-J600G) - Khu vực INS

Tên máy Samsung Galaxy J6
Mã máy SM-J600G
Mã vùng INS
AP/PDA

J600GDXUACUE1

CSC

J600GODMACUE1

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 6 29, 2021
Key

548lxl92h43h4dqs

Current Version

J600GDXU9CTL1/J600GODM9CTK2/J600GDXU9CTK2/J600GDXU9CTL1

Latest Version

J600GDXUACUE1/J600GODMACUE1/J600GDXUACUD1/J600GDXUACUE1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J600GDXUACUE1_CL20855712_QB40022778_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J600GDXUACUE1_CL20855712_QB40022778_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_J600GDXUACUD1_CP18825084_CL20855712_QB39427822_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODM_J600GODMACUE1_CL18732234_QB40074196_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODM_J600GODMACUE1_CL18732234_QB40074196_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)