Samsung Galaxy J6

J600GDXU9CTL1

· thg 12 23, 2020
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J6 (SM-J600G) - Khu vực INS

Tên máy Samsung Galaxy J6
Mã máy SM-J600G
Mã vùng INS
AP/PDA

J600GDXU9CTL1

CSC

J600GODM9CTK2

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 12 23, 2020
Key

bjccabpqdij6uhjt

Current Version

J600GDXU6CTF4/J600GODM6CTF4/J600GDXU6CTF1/J600GDXU6CTF4

Latest Version

J600GDXU9CTL1/J600GODM9CTK2/J600GDXU9CTK2/J600GDXU9CTL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J600GDXU9CTL1_CL18732234_QB36741939_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J600GDXU9CTL1_CL18732234_QB36741939_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_J600GDXU9CTK2_CP17630333_CL18732234_QB36464206_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODM_J600GODM9CTK2_CL18732234_QB36453583_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODM_J600GODM9CTK2_CL18732234_QB36453583_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)