Samsung Galaxy J6

J600GUBS6BTB3

· thg 3 16, 2020
Pie(Android 9)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J6 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J6
Mã máy SM-J600G
Mã vùng BVV
AP/PDA

J600GUBS6BTB3

Cập nhật 16 thg 3, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

3

J600GUBS6BTB3

J600GOWE6BTB3

3.07 GB

Pie(Android 9)

16 thg 3, 2020

N/A

N/A

2

J600GUBSACUE1

J600GOWEACUC1

3.46 GB

Pie(Android 9)

10 thg 6, 2021

N/A

N/A

1

J600GUBUACUH1

J600GOWEACUH1

3.48 GB

Q(Android 10)

14 thg 10, 2021

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin