Samsung Galaxy J6

J600GUBS6BTB3

· thg 3 16, 2020
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J6 (SM-J600G) - Khu vực BVV

Tên máy Samsung Galaxy J6
Mã máy SM-J600G
Mã vùng BVV
AP/PDA

J600GUBS6BTB3

CSC

J600GOWE6BTB3

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 3 16, 2020
Key

97yy2nwymp977isw

Current Version

J600GUBU4BSF2/J600GOWE4BSF6/J600GDXU4BSF1/J600GUBU4BSF2

Latest Version

J600GUBS6BTB3/J600GOWE6BTB3/J600GDXS6BTB3/J600GUBS6BTB3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J600GUBS6BTB3_CL16729884_QB29265601_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J600GUBS6BTB3_CL16729884_QB29265601_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5

FONT FILE

CP_J600GDXS6BTB3_CP15158951_CL16729884_QB29265601_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWE_J600GOWE6BTB3_CL17485230_QB29265612_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWE_J600GOWE6BTB3_CL17485230_QB29265612_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

Tizen 3.0.0.1

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)