Samsung Galaxy J6

J600GDXS8CTI4

· thg 9 27, 2020
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J6 (SM-J600G) - Khu vực BKD

Tên máy Samsung Galaxy J6
Mã máy SM-J600G
Mã vùng BKD
AP/PDA

J600GDXS8CTI4

CSC

J600GODM8CTI4

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 9 27, 2020
Key

f6kzxd21bkob69ki

Current Version

J600GDXU6BTA5/J600GODM6BTA5/J600GDXU6BTA5/J600GDXU6BTA5

Latest Version

J600GDXS8CTI4/J600GODM8CTI4/J600GDXS8CTI4/J600GDXS8CTI4

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J600GDXS8CTI4_CL18732234_QB34321137_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J600GDXS8CTI4_CL18732234_QB34321137_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_J600GDXS8CTI4_CL1580306_QB16819026_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODM_J600GODM8CTI4_CL18732234_QB34318870_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODM_J600GODM8CTI4_CL18732234_QB34318870_REV00_user_low_ship.tar.md5