Samsung Galaxy J5

J500MUBS1BSA5

· thg 3 14, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J5 (SM-J500M) - Khu vực ANC

Tên máy Samsung Galaxy J5
Mã máy SM-J500M
Mã vùng ANC
AP/PDA

J500MUBS1BSA5

CSC

J500MANC1BSB1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 3 14, 2019
Key

wkcmow2b70aflb2a

Current Version

J500MUBS1BSA5/J500MANC1BSB1/J500MUBU1BQE1/J500MUBS1BSA5

Latest Version

J500MUBS1BSA5/J500MANC1BSB1/J500MUBU1BQE1/J500MUBS1BSA5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J500MUBS1BSA5_CL11463858_QB21730917_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_J500MUBS1BSA5_CL11463858_QB21730917_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_J500MUBU1BQE1_CL11463858_QB13654542_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_ANC_J500MANC1BSB1_CL10087378_QB21925196_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)