Samsung Galaxy J5

J500HXXS2BRI2

· thg 1 09, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J5
Mã máy SM-J500H
Mã vùng PAK
AP/PDA

J500HXXS2BRI2

Cập nhật 9 thg 1, 2019
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J500HXXS2BRI2

J500HOJV2BQI1

1.53 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

9 thg 1, 2019

N/A

N/A

1

J500HXXS2BRI2

J500HOJV2BQI1

1.07 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

9 thg 1, 2019

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin