Samsung Galaxy J5

J500HXXS2BRI2

· thg 1 09, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J5 (SM-J500H) - Khu vực PAK

Tên máy Samsung Galaxy J5
Mã máy SM-J500H
Mã vùng PAK
AP/PDA

J500HXXS2BRI2

CSC

J500HOJV2BQI1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 1 09, 2019
Key

ttfa5dtla8furcc9

Current Version

J500HXXS2BRI2/J500HOJV2BQI1/J500HXXU2BQA1/J500HXXS2BRI2

Latest Version

J500HXXS2BRI2/J500HOJV2BQI1/J500HXXU2BQA1/J500HXXS2BRI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J500HXXS2BRI2_CL12221778_QB19774194_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_J500HXXS2BRI2_CL12221778_QB19774194_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_J500HXXU2BQA1_REV00_CL_2117007.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_J500HOJV2BQI1_CL12214096_QB14853869_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.3)

Tizen 2.4.0.7

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)