Samsung Galaxy J5

J500GXXS1APL1

· thg 2 02, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J5 (SM-J500G) - Khu vực XSE

Tên máy Samsung Galaxy J5
Mã máy SM-J500G
Mã vùng XSE
AP/PDA

J500GXXS1APL1

CSC

J500GOLB1APG1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 2 02, 2017
Key

6deq1tfrlbvt36sy

Current Version

J500GXXS1APL1/J500GOLB1APG1/J500GXXU1APG1/J500GXXS1APL1

Latest Version

J500GXXS1APL1/J500GOLB1APG1/J500GXXU1APG1/J500GXXS1APL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J500GXXS1APL1_CL1070867_QB11847716_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_J500GXXS1APL1_CL1070867_QB11847716_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_J500GXXU1APG1_CL1070867_QB10334220_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_J500GOLB1APG1_CL1070867_QB10334220_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

Pie(Android 9)