Samsung Galaxy J5

J500GXXU1BQE1

· thg 5 27, 2017
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J5
Mã máy SM-J500G
Mã vùng XID
AP/PDA

J500GXXU1BQE1

Cập nhật 27 thg 5, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J500GXXU1BQE1

J500GOLB1BQE1

1.61 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

27 thg 5, 2017

N/A

N/A

1

J500GXXU1BQE1

J500GOLB1BQE1

1.15 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

27 thg 5, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Nougat(Android 7.0)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Thông tin