Samsung Galaxy J5

J500FXXU1BSF2

· thg 9 10, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J5 (SM-J500F) - Khu vực TUN

Tên máy Samsung Galaxy J5
Mã máy SM-J500F
Mã vùng TUN
AP/PDA

J500FXXU1BSF2

CSC

J500FOJV1BSF1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 9 10, 2019
Key

7deegmbbvp6z46ig

Current Version

J500FXXU1BSF2/J500FOJV1BSF1/J500FXXU1BRL1/J500FXXU1BSF2

Latest Version

J500FXXU1BSF2/J500FOJV1BSF1/J500FXXU1BRL1/J500FXXU1BSF2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J500FXXU1BSF2_CL10808387_QB24190171_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_J500FXXU1BSF2_CL10808387_QB24190171_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_J500FXXU1BRL1_REV00_CL2117007_QB11409972.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_J500FOJV1BSF1_CL16139718_QB24019859_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.3)