Samsung Galaxy J5

J500FXXU1BRJ1

· thg 11 19, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J5
Mã máy SM-J500F
Mã vùng TPH
AP/PDA

J500FXXU1BRJ1

Cập nhật 19 thg 11, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J500FXXU1BRJ1

J500FTPH1BRI1

1.51 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

19 thg 11, 2018

N/A

N/A

1

J500FXXU1BRJ1

J500FTPH1BRI1

1.07 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

19 thg 11, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Thông tin