Samsung Galaxy J5

J500FXXU1BRJ1

· thg 11 19, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J5 (SM-J500F) - Khu vực TPH

Tên máy Samsung Galaxy J5
Mã máy SM-J500F
Mã vùng TPH
AP/PDA

J500FXXU1BRJ1

CSC

J500FTPH1BRI1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 11 19, 2018
Key

b4nin83d783mzo8u

Current Version

J500FXXU1BRJ1/J500FTPH1BRI1/J500FXXU1BPF2/J500FXXU1BRJ1

Latest Version

J500FXXU1BRJ1/J500FTPH1BRI1/J500FXXU1BPF2/J500FXXU1BRJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J500FXXU1BRJ1_CL10808387_QB20002842_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_J500FXXU1BRJ1_CL10808387_QB20002842_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_J500FXXU1BPF2_CL8437558_QB10026865_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_TPH_J500FTPH1BRI1_CL10808387_QB19642035_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Lollipop(Android 5.0.2)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)