Samsung Galaxy J5

J500FXXU1BSK2

· thg 12 03, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J5
Mã máy SM-J500F
Mã vùng INS
AP/PDA

J500FXXU1BSK2

Cập nhật 3 thg 12, 2019
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J500FXXU1BSK2

J500FODD1BRK6

1.64 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

3 thg 12, 2019

N/A

N/A

1

J500FXXU1BSK2

J500FODD1BRK6

1.14 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

3 thg 12, 2019

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

R(Android 11)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.3)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin