Samsung Galaxy J4

J400FXXS6BTE1

· thg 7 03, 2020
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J4 (SM-J400F) - Khu vực XID

Tên máy Samsung Galaxy J4
Mã máy SM-J400F
Mã vùng XID
AP/PDA

J400FXXS6BTE1

CSC

J400FOLE6BTE1

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 7 03, 2020
Key

7rf7uidfdxn1tagt

Current Version

J400FXXU3BSE3/J400FOLE3BSE3/J400FXXU3BSD3/J400FXXU3BSE3

Latest Version

J400FXXS6BTE1/J400FOLE6BTE1/J400FXXS6BTE1/J400FXXS6BTE1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J400FXXS6BTE1_CL16827271_QB31304680_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J400FXXS6BTE1_CL16827271_QB31304680_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5

FONT FILE

CP_J400FXXS6BTE1_CP15911690_CL16827271_QB31304680_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OLE_J400FOLE6BTE1_CL16827271_QB31311747_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OLE_J400FOLE6BTE1_CL16827271_QB31311747_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

SSP

R(Android 11)