Samsung Galaxy J4

J400FXXS8CUD6

· thg 5 24, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J4 (SM-J400F) - Khu vực SLK

Tên máy Samsung Galaxy J4
Mã máy SM-J400F
Mã vùng SLK
AP/PDA

J400FXXS8CUD6

CSC

J400FODM8CUD5

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 5 24, 2021
Key

239l5fh55hylc9vt

Current Version

J400FXXU7CTL4/J400FODM7CTL2/J400FXXS7CTK1/J400FXXU7CTL4

Latest Version

J400FXXS8CUD6/J400FODM8CUD5/J400FXXS8CUD1/J400FXXS8CUD6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J400FXXS8CUD6_CL19180804_QB39871978_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J400FXXS8CUD6_CL19180804_QB39871978_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_J400FXXS8CUD1_CL1609217_QB18910000_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODM_J400FODM8CUD5_CL19180804_QB39855154_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODM_J400FODM8CUD5_CL19180804_QB39855154_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.3)

Oreo(Android 8.1.0)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)