Samsung Galaxy J3

J320FXXU0ARL2

· thg 1 21, 2019
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J3 (SM-J320F) - Khu vực KSA

Tên máy Samsung Galaxy J3
Mã máy SM-J320F
Mã vùng KSA
AP/PDA

J320FXXU0ARL2

CSC

J320FOJV0ARL2

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 1 21, 2019
Key

035szpz67qqkmku8

Current Version

J320FXXU0ARL2/J320FOJV0ARL2/J320FXXU0ARL2/J320FXXU0ARL2

Latest Version

J320FXXU0ARL2/J320FOJV0ARL2/J320FXXU0ARL2/J320FXXU0ARL2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J320FXXU0ARL2_CL15063874_QB21224061_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J320FXXU0ARL2_CL15063874_QB21224061_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J320FXXU0ARL2_CL15063874_QB21224061_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_J320FOJV0ARL2_CL15063874_QB21224061_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Tizen 3.0.0.1

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

KitKat(Android 4.4.4)

KitKat(Android 4.4.2)