Samsung Galaxy J3

J320FDDU0ARD1

· thg 5 31, 2018
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J3 (SM-J320F) - Khu vực INS

Tên máy Samsung Galaxy J3
Mã máy SM-J320F
Mã vùng INS
AP/PDA

J320FDDU0ARD1

CSC

J320FODD0ARD1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 5 31, 2018
Key

xtfvdzif19smm9uu

Current Version

J320FDDU0ARD1/J320FODD0ARD1/J320FDDU0ARD1/J320FDDU0ARD1

Latest Version

J320FDDU0ARD1/J320FODD0ARD1/J320FDDU0ARD1/J320FDDU0ARD1

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J320FDDU0ARD1_CL13459353_QB17823773_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J320FDDU0ARD1_CL13459353_QB17823773_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J320FDDU0ARD1_CL13459353_QB17823773_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_J320FODD0ARD1_CL13459353_QB17823773_REV00_user_low_ship.tar.md5