Samsung Galaxy J2 Core

J260GUDDS1ATF3

· thg 7 21, 2020
Oreo(Android 8.1.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260GU) - Khu vực SLI

Tên máy Samsung Galaxy J2 Core
Mã máy SM-J260GU
Mã vùng SLI
AP/PDA

J260GUDDS1ATF3

CSC

J260GUODM1ATF2

Phiên bản Android Oreo(Android 8.1.0)
Cập nhật thg 7 21, 2020
Key

pxx4jtem1ezw2ngc

Current Version

J260GUDDS1ATF3/J260GUODM1ATF2/J260GUDDS1ATF1/J260GUDDS1ATF3

Latest Version

J260GUDDS1ATF3/J260GUODM1ATF2/J260GUDDS1ATF1/J260GUDDS1ATF3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J260GUDDS1ATF3_CL17923443_QB32345694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_J260GUDDS1ATF3_CL17923443_QB32345694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_J260GUDDS1ATF1_REV00_CL1433765__QB_16222766.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODM_J260GUODM1ATF2_CL17923443_QB32129124_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODM_J260GUODM1ATF2_CL17923443_QB32129124_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.1.0)

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)