Samsung Galaxy J2 ⑥

J210FXXU0ARL1

· thg 1 22, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J2 ⑥ (SM-J210F) - Khu vực SLK

Tên máy Samsung Galaxy J2 ⑥
Mã máy SM-J210F
Mã vùng SLK
AP/PDA

J210FXXU0ARL1

CSC

J210FODD0ARL1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 1 22, 2019
Key

capbmfo6hxke3fh0

Current Version

J210FXXU0ARL1/J210FODD0ARL1/J210FXXU0ARH1/J210FXXU0ARL1

Latest Version

J210FXXU0ARL1/J210FODD0ARL1/J210FXXU0ARH1/J210FXXU0ARL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J210FXXU0ARL1_CL14587778_QB21179125_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J210FXXU0ARL1_CL14587778_QB21179125_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J210FXXU0ARH1_CL14289903_QB19561376_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_J210FODD0ARL1_CL14587778_QB21179125_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.0.0)