Samsung Galaxy J2

J200MUBS2ARI2

· thg 12 14, 2018
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J2 (SM-J200M) - Khu vực UFN

Tên máy Samsung Galaxy J2
Mã máy SM-J200M
Mã vùng UFN
AP/PDA

J200MUBS2ARI2

CSC

J200MTFG2ARI2

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 12 14, 2018
Key

ttaj8idqneael4qd

Current Version

J200MUBS2ARI2/J200MTFG2ARI2/J200MUBU2ARA1/J200MUBS2ARI2

Latest Version

J200MUBS2ARI2/J200MTFG2ARI2/J200MUBU2ARA1/J200MUBS2ARI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J200MUBS2ARI2_CL13080108_QB19928729_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J200MUBS2ARI2_CL13080108_QB19928729_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J200MUBU2ARA1_CL12967473_QB16722347_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_TFG_J200MTFG2ARI2_CL13080108_QB19928729_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)