Samsung Galaxy J2

J200MUBS2ARI1

· thg 10 18, 2018
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J2 (SM-J200M) - Khu vực ARO

Tên máy Samsung Galaxy J2
Mã máy SM-J200M
Mã vùng ARO
AP/PDA

J200MUBS2ARI1

CSC

J200MUUB2ARI1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 10 18, 2018
Key

9spob36fhiw1h039

Current Version

J200MUBS2ARI1/J200MUUB2ARI1/J200MUBU2ARD1/J200MUBS2ARI1

Latest Version

J200MUBS2ARI1/J200MUUB2ARI1/J200MUBU2ARD1/J200MUBS2ARI1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J200MUBS2ARI1_CL13474261_QB19928646_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J200MUBS2ARI1_CL13474261_QB19928646_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J200MUBU2ARD1_CL13474261_QB17877379_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_UUB_J200MUUB2ARI1_CL13474261_QB19928646_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)