Samsung Galaxy J2

J200HXXU0AQK2

· thg 11 27, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J2 (SM-J200H) - Khu vực BNG

Tên máy Samsung Galaxy J2
Mã máy SM-J200H
Mã vùng BNG
AP/PDA

J200HXXU0AQK2

CSC

J200HODD0AQK2

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 11 27, 2017
Key

dew2qqyohceqqp28

Current Version

J200HXXU0AQK2/J200HODD0AQK2/J200HDDU0AQK1/J200HXXU0AQK2

Latest Version

J200HXXU0AQK2/J200HODD0AQK2/J200HDDU0AQK1/J200HXXU0AQK2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J200HXXU0AQK2_CL1247614_QB15690100_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J200HXXU0AQK2_CL1247614_QB15690100_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_J200HDDU0AQK1_CL2067587_QB8054404_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_J200HODD0AQK2_CL1247614_QB15690100_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.1.1)

Q(Android 10)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.1.1)