Samsung Galaxy J2

J200GDDU2ARJ6

· thg 12 17, 2018
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J2 (SM-J200G) - Khu vực NPL

Tên máy Samsung Galaxy J2
Mã máy SM-J200G
Mã vùng NPL
AP/PDA

J200GDDU2ARJ6

CSC

J200GODD2ARK1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 12 17, 2018
Key

53dqansrzsceq1uy

Current Version

J200GDDU2ARJ6/J200GODD2ARK1/J200GDDU2ARK1/J200GDDU2ARJ6

Latest Version

J200GDDU2ARJ6/J200GODD2ARK1/J200GDDU2ARK1/J200GDDU2ARJ6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J200GDDU2ARJ6_CL14587176_QB20218033_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J200GDDU2ARJ6_CL14587176_QB20218033_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J200GDDU2ARK1_CL628540_QB11197538_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_J200GODD2ARK1_CL14587176_QB20595656_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.0.0)