Samsung Galaxy J2

J200GDCU2ARL1

· thg 1 07, 2019
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J2 (SM-J200G) - Khu vực INS

Tên máy Samsung Galaxy J2
Mã máy SM-J200G
Mã vùng INS
AP/PDA

J200GDCU2ARL1

CSC

J200GODD2ARL1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 1 07, 2019
Key

bie74disxlmemwyx

Current Version

J200GDCU2ARL1/J200GODD2ARL1/J200GDDU2ARK1/J200GDCU2ARL1

Latest Version

J200GDCU2ARL1/J200GODD2ARL1/J200GDDU2ARK1/J200GDCU2ARL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J200GDCU2ARL1_CL15041099_QB21163031_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J200GDCU2ARL1_CL15041099_QB21163031_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J200GDDU2ARK1_CL628540_QB11197538_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_J200GODD2ARL1_CL15041099_QB21163031_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

SSP

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.2.2)