Samsung Galaxy J2

J200FXXS3ARI1

· thg 11 02, 2018
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J2 (SM-J200F) - Khu vực AFR

Tên máy Samsung Galaxy J2
Mã máy SM-J200F
Mã vùng AFR
AP/PDA

J200FXXS3ARI1

CSC

J200FOJV3AQL1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 11 02, 2018
Key

f5lubf00io1i5qdv

Current Version

J200FXXS3ARI1/J200FOJV3AQL1/J200FXXU3AQE1/J200FXXS3ARI1

Latest Version

J200FXXS3ARI1/J200FOJV3AQL1/J200FXXU3AQE1/J200FXXS3ARI1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J200FXXS3ARI1_CL12637999_QB19640166_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J200FXXS3ARI1_CL12637999_QB19640166_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J200FXXU3AQE1_CL235890_QB6463334_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_J200FOJV3AQL1_CL12637999_QB15972609_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)