Samsung Galaxy J1 ⑥

J120GDDU1ARA4

· thg 2 19, 2018
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J1 ⑥ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J1 ⑥
Mã máy SM-J120G
Mã vùng SLK
AP/PDA

J120GDDU1ARA4

Cập nhật 19 thg 2, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J120GDDU1ARA4

J120GODD1ARA1

1.04 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

19 thg 2, 2018

N/A

N/A

1

J120GDDU1ARA4

J120GODD1ARA1

1.04 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

19 thg 2, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

SSP

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Thông tin