Samsung Galaxy J1

J120FXXU2ARA1

· thg 3 16, 2018
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J1 (SM-J120F) - Khu vực XFA

Tên máy Samsung Galaxy J1
Mã máy SM-J120F
Mã vùng XFA
AP/PDA

J120FXXU2ARA1

CSC

J120FOJV2ARA2

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 3 16, 2018
Key

kiawz62ogiqqkrqr

Current Version

J120FXXU2ARA1/J120FOJV2ARA2/J120FXXU2AQE2/J120FXXU2ARA1

Latest Version

J120FXXU2ARA1/J120FOJV2ARA2/J120FXXU2AQE2/J120FXXU2ARA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J120FXXU2ARA1_CL9398224_QB16554097_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J120FXXU2ARA1_CL9398224_QB16554097_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J120FXXU2AQE2_CL9398224_QB13657826_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_J120FOJV2ARA2_CL9398224_QB16629534_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.4)