Samsung Galaxy J1 ace

J111FXXU0AQI2

· thg 10 19, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J1 ace (SM-J111F) - Khu vực XID

Tên máy Samsung Galaxy J1 ace
Mã máy SM-J111F
Mã vùng XID
AP/PDA

J111FXXU0AQI2

CSC

J111FOLE0AQI2

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 10 19, 2017
Key

o7csw8p3pf2wvhrc

Current Version

J111FXXU0AQI2/J111FOLE0AQI2/J111FXXU0AQE1/J111FXXU0AQI2

Latest Version

J111FXXU0AQI2/J111FOLE0AQI2/J111FXXU0AQE1/J111FXXU0AQI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J111FXXU0AQI2_CL12265237_QB14955487_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J111FXXU0AQI2_CL12265237_QB14955487_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J111FXXU0AQE1_CL11450049_QB13643733_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLE_J111FOLE0AQI2_CL12265237_QB15017922_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Oreo(Android 8.0.0)