Samsung Galaxy J1 ace

J111FXXU0ARL2

· thg 2 13, 2019
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J1 ace (SM-J111F) - Khu vực MID

Tên máy Samsung Galaxy J1 ace
Mã máy SM-J111F
Mã vùng MID
AP/PDA

J111FXXU0ARL2

CSC

J111FOJW0ARL2

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 2 13, 2019
Key

93hcpxudo3prq1h8

Current Version

J111FXXU0ARL2/J111FOJW0ARL2/J111FXXU0ARE1/J111FXXU0ARL2

Latest Version

J111FXXU0ARL2/J111FOJW0ARL2/J111FXXU0ARE1/J111FXXU0ARL2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J111FXXU0ARL2_CL14944765_QB20967656_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J111FXXU0ARL2_CL14944765_QB20967656_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J111FXXU0ARE1_CL743017_QB9720474_REV01.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJW_J111FOJW0ARL2_CL14948159_QB20974757_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Tizen 2.2.0

Nougat(Android 7.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

SSP

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)