Samsung Galaxy J1 ace

J110MUBU0AOK2

· thg 2 15, 2016
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J1 ace (SM-J110M) - Khu vực ECO

Tên máy Samsung Galaxy J1 ace
Mã máy SM-J110M
Mã vùng ECO
AP/PDA

J110MUBU0AOK2

CSC

J110MUWA0AOK1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 2 15, 2016
Key

6ytdjrwjr9cy03fl

Current Version

J110MUBU0AOK2/J110MUWA0AOK1/J110MUBU0AOK3/J110MUBU0AOK2

Latest Version

J110MUBU0AOK2/J110MUWA0AOK1/J110MUBU0AOK3/J110MUBU0AOK2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J110MUBU0AOK2_CL866717_QB6952690_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J110MUBU0AOK2_CL866717_QB6952690_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J110MUBU0AOK3_CL866717_QB6952690_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_UWA_J110MUWA0AOK1_CL868700_QB6953672_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Oreo(Android 8.1.0)

Pie(Android 9)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)