Samsung Galaxy J1 ace

J110HXXS0AQH1

· thg 9 26, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J1 ace (SM-J110H) - Khu vực AFG

Tên máy Samsung Galaxy J1 ace
Mã máy SM-J110H
Mã vùng AFG
AP/PDA

J110HXXS0AQH1

CSC

J110HOJV0AQG2

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.4)
Cập nhật thg 9 26, 2017
Key

ge53z9en2hu9w24l

Current Version

J110HXXS0AQH1/J110HOJV0AQG2/J110HXXU0APH4/J110HXXS0AQH1

Latest Version

J110HXXS0AQH1/J110HOJV0AQG2/J110HXXU0APH4/J110HXXS0AQH1

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J110HXXS0AQH1_CL1216493_QB14656278_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J110HXXS0AQH1_CL1216493_QB14656278_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J110HXXU0APH4_CL1114099_QB10718924_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_J110HOJV0AQG2_CL1217020_QB14142125_REV02_user_low_ship.tar.md5

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.0.1)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)