Samsung Galaxy J1 ace

J110GDXU0APB1

· thg 7 15, 2016
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J1 ace (SM-J110G) - Khu vực MM1

Tên máy Samsung Galaxy J1 ace
Mã máy SM-J110G
Mã vùng MM1
AP/PDA

J110GDXU0APB1

CSC

J110GOLB0APB1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.4)
Cập nhật thg 7 15, 2016
Key

6d8z1277w16tuyjd

Current Version

J110GDXU0APB1/J110GOLB0APB1/J110GDXU0APB1/J110GDXU0APB1

Latest Version

J110GDXU0APB1/J110GOLB0APB1/J110GDXU0APB1/J110GDXU0APB1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J110GDXU0APB1_CL986328_QB8710665_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J110GDXU0APB1_CL986328_QB8710665_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J110GDXU0APB1_CL986328_QB8710665_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_J110GOLB0APB1_CL986328_QB8710665_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)