Samsung Galaxy J1

J100HXXS0AQB1

· thg 2 27, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J1 (SM-J100H) - Khu vực XSE

Tên máy Samsung Galaxy J1
Mã máy SM-J100H
Mã vùng XSE
AP/PDA

J100HXXS0AQB1

CSC

J100HOLB0APB2

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.4)
Cập nhật thg 2 27, 2017
Key

m3tfpmcxj4udn4nj

Current Version

J100HXXS0AQB1/J100HOLB0APB2/J100HDXU0APB1/J100HXXS0AQB1

Latest Version

J100HXXS0AQB1/J100HOLB0APB2/J100HDXU0APB1/J100HXXS0AQB1

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J100HXXS0AQB1_CL980967_QB12451323_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J100HXXS0AQB1_CL980967_QB12451323_REV01_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J100HDXU0APB1_CL966901_QB8472849_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_J100HOLB0APB2_CL980967_QB8716855_REV01_user_low_ship.tar.md5

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Oreo(Android 8.0.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)