Samsung Galaxy J1

J100HXXS0AQD2

· thg 7 25, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J1 (SM-J100H) - Khu vực XFE

Tên máy Samsung Galaxy J1
Mã máy SM-J100H
Mã vùng XFE
AP/PDA

J100HXXS0AQD2

CSC

J100HOJV0AQA1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.4)
Cập nhật thg 7 25, 2017
Key

136s9eivn1enj2u9

Current Version

J100HXXS0AQD2/J100HOJV0AQA1/J100HXXU0AQA1/J100HXXS0AQD2

Latest Version

J100HXXS0AQD2/J100HOJV0AQA1/J100HXXU0AQA1/J100HXXS0AQD2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J100HXXS0AQD2_CL1167865_QB13385893_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J100HXXS0AQD2_CL1167865_QB13385893_REV01_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J100HXXU0AQA1_CL1167865_QB12130539_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_J100HOJV0AQA1_CL1167865_QB12244468_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)