Samsung Galaxy J1

J100HDDS0AQB1

· thg 3 13, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J1 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J1
Mã máy SM-J100H
Mã vùng SLK
AP/PDA

J100HDDS0AQB1

Cập nhật 13 thg 3, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J100HDDS0AQB1

J100HODD0AQA2

565 MB

KitKat(Android 4.4.4)

13 thg 3, 2017

N/A

N/A

1

J100HDDS0AQB1

J100HODD0AQA2

565 MB

KitKat(Android 4.4.4)

13 thg 3, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Tizen 2.4.0.7

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Thông tin