Samsung Galaxy J1

J100HDDS0AQB1

· thg 3 13, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J1 (SM-J100H) - Khu vực SLK

Tên máy Samsung Galaxy J1
Mã máy SM-J100H
Mã vùng SLK
AP/PDA

J100HDDS0AQB1

CSC

J100HODD0AQA2

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.4)
Cập nhật thg 3 13, 2017
Key

lra23gdvptl0fwi6

Current Version

J100HDDS0AQB1/J100HODD0AQA2/J100HDDU0APH1/J100HDDS0AQB1

Latest Version

J100HDDS0AQB1/J100HODD0AQA2/J100HDDU0APH1/J100HDDS0AQB1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J100HDDS0AQB1_CL1170438_QB12572627_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J100HDDS0AQB1_CL1170438_QB12572627_REV01_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J100HDDU0APH1_CL1106588_QB10664247_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_J100HODD0AQA2_CL1170438_QB12213365_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)