Samsung Galaxy J1

J100HXXS0AQC1

· thg 4 20, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy J1 (SM-J100H) - Khu vực ROM

Tên máy Samsung Galaxy J1
Mã máy SM-J100H
Mã vùng ROM
AP/PDA

J100HXXS0AQC1

CSC

J100HOXX0API1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.4)
Cập nhật thg 4 20, 2017
Key

3d5wxr4ss74jw73l

Current Version

J100HXXS0AQC1/J100HOXX0API1/J100HXXU0AQA1/J100HXXS0AQC1

Latest Version

J100HXXS0AQC1/J100HOXX0API1/J100HXXU0AQA1/J100HXXS0AQC1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_J100HXXS0AQC1_CL1167865_QB12846716_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_J100HXXS0AQC1_CL1167865_QB12846716_REV01_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_J100HXXU0AQA1_CL1167865_QB12130539_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_J100HOXX0API1_CL1127589_QB11027006_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)