Samsung Galaxy J1

J100HDDS0AQB1

· thg 3 13, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy J1 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy J1
Mã máy SM-J100H
Mã vùng INS
AP/PDA

J100HDDS0AQB1

Cập nhật 13 thg 3, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

J100HDDS0AQB1

J100HODD0AQA2

565 MB

KitKat(Android 4.4.4)

13 thg 3, 2017

N/A

N/A

1

J100HDDS0AQB1

J100HODD0AQA2

565 MB

KitKat(Android 4.4.4)

13 thg 3, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin