Samsung Galaxy S21 5G

G991BXXU3BUKG

· thg 12 16, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S21 5G (SM-G991B) - Khu vực TGP

Tên máy Samsung Galaxy S21 5G
Mã máy SM-G991B
Mã vùng TGP
AP/PDA

G991BXXU3BUKG

CSC

G991BXXU3BUKG

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 16, 2021
Key

8ovmjdm0iq1waw91

Current Version

G991BXXU1ATLD/G991BOWO1ATLD/G991BXXU1ATLD/G991BXXU1ATLD

Latest Version

G991BXXU3BUKG/G991BOWO3BUKG/G991BXXU3BUKG/G991BXXU3BUKG

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G991BXXU3BUKG_G991BXXU3BUKG_SCL22937332_VCL22936777_MCL23104586_SQB46490219_VQB46490221_MQB46490202_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G991BXXU3BUKG_G991BXXU3BUKG_SCL22937332_VCL22936777_MCL23104586_SQB46490219_VQB46490221_MQB46490202_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS12.tar.md5

FONT FILE

CP_G991BXXU3BUKG_CP21204537_SCL22937332_VCL22936777_MCL23104586_SQB46490219_VQB46490221_MQB46490202_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OWO_G991BOWO3BUKG_CL23117056_QB46536689_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OWO_G991BOWO3BUKG_CL23117056_QB46536689_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)