Samsung Galaxy S20 UItra 5G

G988U1UES2DUK1

· thg 12 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20 UItra 5G (SM-G988U1) - Khu vực ATT

Tên máy Samsung Galaxy S20 UItra 5G
Mã máy SM-G988U1
Mã vùng ATT
AP/PDA

G988U1UES2DUK1

CSC

G988U1OYM2DUK1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

dxl3nnhoe0jilkoe

Current Version

Android Version : 11 / Baseband Version : G988U1UES2DUE2

Latest Version

Android Version : 11 / Baseband Version : G988U1UES2DUK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G988U1UES2DUK1_CL22299651_QB46285924_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G988U1UES2DUK1_CL22299651_QB46285924_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G988U1UES2DUK1_CP21169593_CL22299651_QB46285924_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OYM_G988U1OYM2DUK1_CL22299651_QB46285924_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OYM_G988U1OYM2DUK1_CL22299651_QB46285924_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

R(Android 11)

R(Android 11)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)