Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

G988BXXSCDUK1

· thg 12 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B) - Khu vực AMO

Tên máy Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Mã máy SM-G988B
Mã vùng AMO
AP/PDA

G988BXXSCDUK1

CSC

G988BOXMCDUJ5

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

57282lcvtfr4nxu0

Current Version

G988BXXS8DUE4/G988BOXM8DUE4/G988BXXS8DUE4/G988BXXS8DUE4

Latest Version

G988BXXSCDUK1/G988BOXMCDUJ5/G988BXXSCDUK1/G988BXXSCDUK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G988BXXSCDUK1_CL22520152_QB45908436_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G988BXXSCDUK1_CL22520152_QB45908436_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G988BXXSCDUK1_CP21045256_CL22520152_QB45908436_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G988BOXMCDUJ5_CL22520152_QB44940110_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G988BOXMCDUJ5_CL22520152_QB44940110_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)