Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

G9880ZHS3DUL3

· thg 12 16, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G9880) - Khu vực BRI

Tên máy Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Mã máy SM-G9880
Mã vùng BRI
AP/PDA

G9880ZHS3DUL3

CSC

G9880ZHS3DUL3

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 16, 2021
Key

4nx6hiknv099yfyn

Current Version

G9880ZHS3DUE1/G9880OZS3DUE1/G9880ZCS3DUE1/G9880ZHS3DUE1

Latest Version

G9880ZHS3DUL3/G9880OZS3DUL3/G9880ZCS3DUL3/G9880ZHS3DUL3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G9880ZHS3DUL3_CL22299651_QB46863978_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G9880ZHS3DUL3_CL22299651_QB46863978_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G9880ZCS3DUL3_CP21276255_CL22299651_QB46866241_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OZS_G9880OZS3DUL3_CL22299651_QB46863978_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OZS_G9880OZS3DUL3_CL22299651_QB46863978_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Q(Android 10)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0.2)