Samsung Galaxy S20+ 5G

G986BXXU8DUF9

· thg 7 12, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20+ 5G (SM-G986B) - Khu vực MET

Tên máy Samsung Galaxy S20+ 5G
Mã máy SM-G986B
Mã vùng MET
AP/PDA

G986BXXU8DUF9

CSC

G986BXXU8DUF9

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 7 12, 2021
Key

es57gey0q2ir4hrf

Current Version

G986BXXU7DUE1/G986BOXM7DUE1/G986BXXU7DUE1/G986BXXU7DUE1

Latest Version

G986BXXU8DUF9/G986BOXM8DUF9/G986BXXU8DUF9/G986BXXU8DUF9

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G986BXXU8DUF9_CL22026739_QB41104719_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G986BXXU8DUF9_CL22026739_QB41104719_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G986BXXU8DUF9_CP19569882_CL22026739_QB41104719_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G986BOXM8DUF9_CL22026739_QB41104719_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G986BOXM8DUF9_CL22026739_QB41104719_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.3)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

SSP

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)