Samsung Galaxy S20+

G985FXXSCDUJ5

· thg 11 01, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy S20+ (SM-G985F) - Khu vực XSG

Tên máy Samsung Galaxy S20+
Mã máy SM-G985F
Mã vùng XSG
AP/PDA

G985FXXSCDUJ5

CSC

G985FXXSCDUJ5

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 11 01, 2021
Key

einyq0ifw4iqixpw

Current Version

G985FXXS8DUE4/G985FOXM8DUE4/G985FXXS8DUE4/G985FXXS8DUE4

Latest Version

G985FXXSCDUJ5/G985FOXMCDUJ5/G985FXXSCDUJ5/G985FXXSCDUJ5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G985FXXSCDUJ5_CL22520152_QB44940101_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_G985FXXSCDUJ5_CL22520152_QB44940101_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_G985FXXSCDUJ5_CP20707119_CL22520152_QB44940101_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_G985FOXMCDUJ5_CL22520152_QB44940101_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_G985FOXMCDUJ5_CL22520152_QB44940101_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.1.1)

SSP

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)